Tìm Bình Yên Trong Gia Đình

71.280 

Tác phẩm: Tìm Bình Yên Trong Gia Đình
Tác giả: Thích Nhất Hạnh

Cuộc sống gia đình mang đến cả hạnh phúc lẫn đau khổ. Gia đình bình yên là nguồn sức mạnh để vượt qua khó khăn, trong khi gia đình hỗn loạn khiến cuộc sống trở nên vô nghĩa. Cuốn sách được sáng tạo để giúp độc giả giải quyết mâu thuẫn gia đình một cách lành mạnh và trọn vẹn.