Combo Kinh Phật Căn Bản + Nghi Thức Sám Hối Sáu Căn Và Hồng Danh ( Thích Nhật Từ )

82.000 

Combo Kinh Phật Căn Bản + Nghi Thức Sám Hối Sáu Căn Và Hồng Danh ( Thích Nhật Từ )

1. Quyển “Kinh Phật Căn Bản”: Khám Phá 13 Bài Kinh Đa Dạng
“Kinh Phật Căn Bản” tập hợp 13 bài kinh, trong đó 11 bài từ kinh điển Pali và 2 bài từ kinh điển Đại Thừa. Tác phẩm bao gồm nhiều khía cạnh của đời sống, từ lịch sử cuộc đời Đức Phật đến các kỹ năng sống và lời dạy cuối cùng của Ngài.

2. Quyển “Nghi Thức Sám Hối Sáu Căn Và Hồng Danh”:
Sám hối không chỉ là xưng tội, mà là hành động hồi đầu thông qua việc thực hiện các công việc thiện. Cuốn sách hy vọng giúp mọi người “làm mới” đời sống đạo đức và tâm linh của mình.

Mua Ngay Để Trải Nghiệm: Đặt mua combo “Kinh Phật Căn Bản” và “Nghi Thức Sám Hối Sáu Căn Và Hồng Danh” ngay hôm nay và khám phá thế giới tâm linh và tri giác Phật giáo.