Không Bao Giờ Là Thất Bại, Tất Cả Là Thử Thách

156.000 

Tác phẩm: “Không Bao Giờ Là Thất Bại, Tất Cả Là Thử Thách”
Tác giả: Chung Ju Yung
Nội dung: Tự truyện của người sáng lập tập đoàn Hyundai, chia sẻ hành trình vượt qua khó khăn để xây dựng một doanh nghiệp lớn.
Lời khuyên: Khuyến khích tinh thần chiến đấu, sáng tạo và kiên nhẫn trong kinh doanh.
Cuốn sách “Không Bao Giờ Là Thất Bại, Tất Cả Là Thử Thách” là một tác phẩm tuyệt vời về sự đấu tranh, kiên trì và tinh thần khởi nghiệp của Chung Ju Yung, người đã đặt nền móng cho một trong những tập đoàn kinh tế lớn nhất và thành ng nhất thế giới – Hyundai.