Trăm Năm Cô Đơn

56.400 

“Trăm Năm Cô Đơn” – Hành Trình Nghệ Thuật và Nhân Sinh
“Trăm Năm Cô Đơn” của Gabriel García Márquez không chỉ là một cuốn tiểu thuyết, mà còn là một kiệt tác nghệ thuật với sức mạnh lý giải sâu sắc về nhân sinh và xã hội. Cuốn sách này, với sự tài năng của Márquez, đã vinh danh ông với giải thưởng Nobel Văn học và trở thành một trong những tác phẩm văn hóa lớn của thế kỷ 20.