Đại Gia Gatsby

68.800 

“Đại Gia Gatsby” – Bức Tranh Tinh Tế về Thượng Lưu Mỹ của F. Scott Fitzgerald

“Đại Gia Gatsby” của F. Scott Fitzgerald không chỉ là một tác phẩm văn học kinh điển của nền văn hóa Mỹ mà còn là một bức tranh tinh tế về thế giới thượng lưu đầy phức tạp và giả dối. Với cái nhìn sắc bén và sự tài năng văn chương của mình, Fitzgerald đã mô tả một xã hội đầy rực rỡ nhưng cũng đầy những bóng tối.