Combo: Nghệ thuật lãnh đạo + Vững bước thương trường + Thương hiệu mở lối thành công + Khỏi nghiệp dẫn đầu cuộc đua

312.000 

Combo 4 Cuốn Sách Cho Doanh Nghiệp Hiện Đại: Nghệ thuật lãnh đạo + Vững bước thương trường + Thương hiệu mở lối thành công + Khỏi nghiệp dẫn đầu cuộc đua
Khám phá những bí quyết quản trị, lãnh đạo, và khởi nghiệp trong 4 cuốn sách hàng đầu tại xbook.vn. Học cách vững bước trên thương trường, phát triển tinh thần khởi nghiệp, xây dựng chiến lược thương hiệu thành ng. Mua ngay để đảm bảo sự thành ng cho sự nghiệp và doanh nghiệp của bạn!