Sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Trị tận gốc tham nhũng

Cuốn sách “Trị tận gốc tham nhũng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tác phẩm có tính chất chính trị và nằm trong khuôn khổ chiến lược đối đầu với tham nhũng, tiêu cực trong hệ thống chính trị Việt Nam. Dưới đây là một số điểm ấn tượng và nội dung chính của cuốn sách:

Còn hàng