Nghĩ Giàu Làm Giàu

78.000 

Tiêu đề: Nghĩ Giàu Làm Giàu
Tác giả: Napoleon Hill
“Nghĩ Giàu Làm Giàu” là một cuốn sách tư duy tích cực và kinh doanh, nổi tiếng do tác giả Napoleon Hill sáng tác. Cuốn sách này nằm trong hệ thống các tác phẩm nổi tiếng của Hill về tư duy tích cực và phát triển bản thân, trong đó có cả “Think and Grow Rich.”