Combo sách Bản Lĩnh Kẻ Tiên Phong – Khởi Nghiệp Thành Công (4 Cuốn)

464.000 

Combo sách Bản Lĩnh Kẻ Tiên Phong – Khởi Nghiệp Thành Công (4 Cuốn)
“Bộ sách “Bản Lĩnh Kẻ Tiên Phong – Khởi Nghiệp Thành ng” là chìa khóa mở cánh cửa cho sự nghiệp và doanh nghiệp của bạn. Đặc biệt, bộ sách gồm 4 cuốn hấp dẫn là chìa khóa mở cánh cửa cho sự nghiệp và doanh nghiệp của bạn.

  1. 151 Ý Tưởng Khởi nghiệp Thành ng
  2. 30 Ngày Giải Mã Chiến Lược Kinh Doanh Thành ng
  3. Nghệ Thuật Đàm Phán Gã Khổng Lồ
  4. 9 Chiến Lược Quyền Lực Cho Một Định Hướng Khởi Nghiệp