Quốc Gia Khởi Nghiệp

141.000 

Tên tác phẩm: Quốc Gia Khởi Nghiệp
Tên tác giả: Dan Senor & Saul Singer
Thể loại: Kinh doanh, Khởi nghiệp, Phát triển cá nhân
Năm xuất bản: 7 tháng 9, 2009

“Quốc Gia Khởi Nghiệp” là một cuốn sách đầy cảm hứng của các tác giả Dan Senor và Saul Singer, mở ra một hành trình sâu sắc vào thế giới kinh doanh và khởi nghiệp của quốc gia Israel. Với những tâm huyết và kiến thức sâu rộng, cuốn sách không chỉ là nguồn động viên cho những người đang chuẩn bị bước vào lĩnh vực khởi nghiệp mà còn là bài học quý báu về sự đoàn kết, sáng tạo, và tầm nhìn.