Trên Đường Băng

73.500 

Tiêu đề: Trên Đường Băng
Tác giả: Tony Buổi Sáng
Thể loại: Tâm lý phát triển cá nhân, Kinh doanh
Năm xuất bản: 14 tháng 8, 2015

Giới Thiệu: Cuốn sách “Trên Đường Băng” của tác giả Tony Buổi Sáng không chỉ là một tác phẩm về kinh doanh mà còn là một cuộc phiêu lưu tâm hồn, một hành trình tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống và những bài học quý báu về sự lãnh đạo và thành ng.