48 nguyên tắc chủ chốt của quyền lực

156.000 

“The 48 Laws of Power” – 48 nguyên tắc chủ chốt của quyền lực

“The 48 Laws of Power” của Robert Greene là một tác phẩm gây tranh cãi, nhưng đồng thời là nguồn cảm hứng lớn trong lĩnh vực phát triển bản thân và nghệ thuật lãnh đạo. Tác giả viết cuốn sách này không chỉ dựa trên kiến thức vững về tâm lý học mà còn sử dụng chiến lược tinh tế để phác thảo 48 nguyên tắc chủ chốt của quyền lực. Đây không chỉ là một cuốn sách, mà là một hành trình sâu sắc vào tâm trí con người.