Quẳng Gánh Lo Đi và Vui Sống

68.000 

Tiêu đề: Quẳng Gánh Lo Đi và Vui Sống
Tác giả: Dale Carnegie

Cuốn sách Quẳng Gánh Lo Đi và Vui Sống của tác giả nổi tiếng Dale Carnegie.
Đây là một hướng dẫn sâu sắc về cách giải thoát bản thân khỏi những gánh nặng tinh thần và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn.
Từ những nguyên tắc học được từ hàng thế hệ, Dale Carnegie giúp độc giả tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày.