Ruồi Trâu

Liên hệ

“Ruồi Trâu” – Hành Trình Cuộc Đời và Lý Tưởng
Cuốn sách “Ruồi Trâu” của Ethel Lilian Voynich là một tác phẩm mang độ nặng lịch sử và tinh thần sâu sắc. Với 636 trang và bìa cứng chất lượng, cuốn sách trình bày một câu chuyện rộng lớn về tình yêu, sự hy sinh, và ý nghĩa cuộc sống trong bối cảnh thời kỳ chia cắt và khó khăn.