Con Đã Có Đường Đi

143.280 

“Con Đã Có Đường Đi” – Tìm Kiếm Nguồn Tuệ Giác Trong Đạo Bụt

  • Tên Sách: Con Đã Có Đường Đi
  • Tác Giả: Thích Nhất Hạnh
  • Nhà Xuất Bản: Lao Động
  • Năm Xuất Bản: 2021
  • Kích Thước Bao Bì: 24 x 15.5 cm
  • Số Trang: 339
  • Hình Thức: Bìa Mềm

    Cuốn sách “Con Đã Có Đường Đi” của Thiền sư Thích Nhất Hạnh không chỉ là một hành trình tìm kiếm nguồn tuệ giác trong đạo Bụt mà còn là hướng dẫn thực tập cho cuộc sống hiện đại, nơi mọi sinh hoạt xã hội đang hướng tới sự toàn cầu hóa.