Trồng một nụ cười

143.280 

Trồng Một Nụ Cười – Cùng Trẻ Thực Hành Chánh Niệm (Bìa Cứng)

Tác giả: Thích Nhất Hạnh
Dịch giả: Chân Vịnh Nghiêm, Chân Tại Nghiêm, Chân Trăng Mai Thôn
Số trang: 312
Nhà xuất bản: Hà Nội
Khổ sách: 15x23cm

Cuốn sách “Trồng Một Nụ Cười – Cùng Trẻ Thực Hành Chánh Niệm” của Thiền sư Thích Nhất Hạnh là một nguồn tài liệu quý giá, không chỉ dành cho phụ huynh mà còn cho những người làm việc trong lĩnh vực giáo dục và tất cả những ai quan tâm đến việc giúp trẻ phát triển toàn diện.

Với sự nhất quán giữa tri thức đạo Phật và những phương pháp thực tập thực tế, cuốn sách đưa ra những cách tiếp cận độc đáo để giúp trẻ em hiểu biết về chánh niệm và áp dụng nó trong cuộc sống hàng ngày. Thiền sư Thích Nhất Hạnh chia sẻ những kinh nghiệm và phương pháp đã được thực tập tại Làng Mai, những cách tiếp cận đơn giản và linh hoạt có thể áp dụng ở mọi cấp độ.pháp thực tập thực tế, cuốn sách đưa ra những cách tiếp cận độc đáo để giúp trẻ em hiểu biết về chánh niệm và áp dụng nó trong cuộc sống hàng ngày.